Торгово-промислова компанія
Україна Єдина
 
   

Замовити зворотній дзвінок

 

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 29-03-2013

Приватне акціонерне товариство «ЄВРОШПОН-СМИГА» (код ЄДРПОУ 30981499), місцезнаходження: 35680, Рівненська обл., Дубенський р-н., смт. Смига, вул. Заводська, 1 повідомляє про скликання річних (чергових) загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29.03.2013 року о 14 год. за адресою: 35680, Рівненська обл., Дубенський р-н., смт. Смига, вул. Заводська, 1, адмінприміщення ПрАТ «ЄВРОШПОН-СМИГА», кабінет директора.

Дата складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — 25.03.2013 р.

Порядок денний:

  1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.
  2. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту зборів.
  3. Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
  4. Звіт Ревізора Товариства. Затвердження річного звіту Товариства.
  5. Порядок розподілу прибутку Товариства.
  6. Розгляд та затвердження правочинів, укладених Товариством протягом 2012 року.

Учасники зборів повинні мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт) та при необхідності доручення на представництво. Початок реєстрації 29 березня 2013р. о 13 год., закінчення о 13.45 год. за місцем проведення зборів.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного під час підготовки до загальних зборів у робочі дні (крім п´ятниці, суботи та неділі) з 9.00 год. до 17.00 год. за місцезнаходженням товариства: 35680, Рівненська обл., Дубенський р-н., смт. Смига, вул. Заводська, 1, адмінприміщення ПрАТ «ЄВРОШПОН-СМИГА», кабінет директора та в день проведення загальних зборів акціонерів.

Посадова особа товариства відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — директор Ковбасюк Анатолій Сергійович.

Пропозиції щодо порядку денного річних (чергових) загальних зборів акціонерів приймаються не пізніше 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Телефон для довідок: 0365656267.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2012 р. (тис. грн.)

Найменування показника Період 2012р.
звітний попередній
Усього активів 23554 24820
Основні засоби 14726 15457
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 1921 319
Сумарна дебіторська заборгованість 5640 8986
Грошові кошти та їх еквіваленти 380 58
Нерозподілений прибуток 6689 4899
Власний капітал 7846 6056
Статутний капітал 1012 1012
Довгострокові зобов’язання 3746 2413
Поточні зобов’язання 11965 16351
Чистий прибуток (збиток) 2910 1414
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2023 2023
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 303 259

Директор ПрАТ «ЄВРОШПОН-СМИГА» А.С. Ковбасюк

Зателефонуйте, ми відповімо на всі виниклі питання і оформимо ваше замовлення →
+38 (0362) 67-17-37
Дізнатися вартість продукції і отримати докладні консультації можна відправивши нам повідомлення →