Торгово-промислова компанія
Україна Єдина
 
   

Замовити зворотній дзвінок

 

Регулярна інформація за 2011 рік

Назва Приватне Акцiонерне Товариство
«ЄВРОШПОН-СМИГА»
ЄДРПОУ 30981499
Рік 2011
Кількість розміщень регулярної інформації за звітний період 2
Дата першого розміщення 19.04.2012
Дата останнього розміщення 23.04.2012

Склад інформації

Титульний аркуш Завантажити
164 КБ
Зміст Завантажити
146 КБ
Основні відомості про емітента Завантажити
157 КБ
Відомості щодо належності емітента до будь-яких об’єднань підприємств Завантажити
152 КБ
Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) Завантажити
151 КБ
Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці Завантажити
142 КБ
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента Завантажити
154 КБ
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента Завантажити
147 КБ
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента Завантажити
150 КБ
Інформація про загальні збори акціонерів Завантажити
151 КБ
Інформація про дивіденди Завантажити
142 КБ
Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент Завантажити
157 КБ
Інформація про випуски акцій емітента Завантажити
149 КБ
Опис бізнесу Завантажити
209 КБ
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) Завантажити
150 КБ
Інформація щодо вартості чистих активів емітента Завантажити
147 КБ
Інформація про зобов’язання емітента Завантажити
146 КБ

Інформація про стан корпоративного управління:

Загальні збори акціонерів Завантажити
159 КБ
Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління Завантажити
161 КБ
Органи управління Завантажити
179 КБ

Річна фінансова звітність:

Баланс Завантажити
162 КБ
Звіт про власний капітал Завантажити
160 КБ
Звіт про рух грошових коштів Завантажити
155 КБ
Форма N 5 (1) Завантажити
177 КБ
Форма N 5 (4) Завантажити
186 КБ
Зателефонуйте, ми відповімо на всі виниклі питання і оформимо ваше замовлення →
+38 (0362) 67-17-37
Дізнатися вартість продукції і отримати докладні консультації можна відправивши нам повідомлення →