Торгово-промислова компанія
Україна Єдина
 
   

Замовити зворотній дзвінок

 

Регулярна інформація за 2012 рік

Назва Приватне Акцiонерне Товариство
«ЄВРОШПОН-СМИГА»
ЄДРПОУ 30981499
Рік 2012
Кількість розміщень регулярної інформації за звітний період 1
Дата першого розміщення 12.04.2013
Дата останнього розміщення 12.04.2013

Склад інформації

Титульний аркуш Завантажити
164 КБ
Зміст Завантажити
150 КБ
Основні відомості про емітента Завантажити
158 КБ
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента Завантажити
154 КБ
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента Завантажити
147 КБ
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента Завантажити
150 КБ
Інформація про загальні збори акціонерів Завантажити
147 КБ
Інформація про випуски акцій емітента Завантажити
152 КБ
Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента Завантажити
141 КБ
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) Завантажити
157 КБ
Інформація щодо вартості чистих активів емітента Завантажити
147 КБ
Інформація про зобов’язання емітента Завантажити
146 КБ
Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду Завантажити
140 КБ

Інформація про стан корпоративного управління:

Загальні збори акціонерів Завантажити
159 КБ
Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління Завантажити
161 КБ
Органи управління Завантажити
179 КБ

Річна фінансова звітність:

Баланс Завантажити
162 КБ
Звіт про власний капітал Завантажити
162 КБ
Звіт про рух грошових коштів Завантажити
156 КБ
Звіт про фінансові результати Завантажити
160 КБ
Форма N 5 (1) Завантажити
178 КБ
Форма N 5 (4) Завантажити
186 КБ
Інформація щодо аудиторського висновку Завантажити
168 КБ
Зателефонуйте, ми відповімо на всі виниклі питання і оформимо ваше замовлення →
+38 (0362) 67-17-37
Дізнатися вартість продукції і отримати докладні консультації можна відправивши нам повідомлення →