Торгово-промислова компанія
Україна Єдина
 
   

Замовити зворотній дзвінок

 

Регулярна інформація за 2013 рік

Назва Приватне Акцiонерне Товариство
«ЄВРОШПОН-СМИГА»
ЄДРПОУ 30981499
Рік 2013
Кількість розміщень регулярної інформації за звітний період 1
Дата першого розміщення 24.04.2014
Дата останнього розміщення 24.04.2014

Склад інформації

Титульний аркуш Завантажити
13 КБ
Зміст Завантажити
39 КБ
Основні відомості про емітента Завантажити
14 КБ
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента Завантажити
27 КБ
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента Завантажити
37 КБ
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента Завантажити
11 КБ
Інформація про загальні збори акціонерів Завантажити
10 КБ
Інформація про випуски акцій емітента Завантажити
12 КБ
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) Завантажити
17 КБ
Інформація щодо вартості чистих активів емітента Завантажити
11 КБ
Інформація про зобов’язання емітента Завантажити
15 КБ
Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції Завантажити
9 КБ
Інформація про собівартість реалізованої продукції Завантажити
7 КБ
Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду Завантажити
9 КБ

Інформація про стан корпоративного управління:

Інформація про стан корпоративного управління Завантажити
16 КБ
Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління Завантажити
15 КБ
Органи управління Завантажити
60 КБ

Річна фінансова звітність:

Відомості про аудиторський висновок (звіт) Завантажити
9 КБ
Баланс Завантажити
180 КБ
Звіт про фінансові результати Завантажити
149 КБ
Звiт про рух грошових коштiв Завантажити
148 КБ
Звіт про власний капітал Завантажити
158 КБ
Примітки до річної звітності Завантажити
481 КБ
Зателефонуйте, ми відповімо на всі виниклі питання і оформимо ваше замовлення →
+38 (0362) 67-17-37
Дізнатися вартість продукції і отримати докладні консультації можна відправивши нам повідомлення →