Торгово-промислова компанія
Україна Єдина
 
   

Замовити зворотній дзвінок

 

Регулярна інформація за 2017 рік

Назва Приватне Акцiонерне Товариство
«ЄВРОШПОН-СМИГА»
ЄДРПОУ 30981499
Рік 2017
Кількість розміщень регулярної інформації за звітний період 1
Дата першого розміщення 23.04.2018
Дата останнього розміщення 23.04.2018

Склад інформації

Титульний аркуш Завантажити
18 КБ
Зміст Завантажити
24 КБ
Основні відомості про емітента Завантажити
16 КБ
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента Завантажити
18 КБ
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента Завантажити
16 КБ
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента Завантажити
16 КБ
Інформація про загальні збори акціонерів Завантажити
23 КБ
Інформація про випуски акцій емітента Завантажити
16 КБ
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) Завантажити
17 КБ
Інформація щодо вартості чистих активів емітента Завантажити
16 КБ
Інформація про зобов’язання емітента Завантажити
16 КБ
Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції Завантажити
15 КБ
Інформація про собівартість реалізованої продукції Завантажити
14 КБ
Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Завантажити
15 КБ
Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери Завантажити
14 КБ

Інформація про стан корпоративного управління:

Інформація про стан корпоративного управління Завантажити
17 КБ
Органи управління Завантажити
29 КБ
Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління Завантажити
17 КБ

Річна фінансова звітність:

Баланс Завантажити
27 КБ
Звіт про фінансові результати Завантажити
24 КБ
Звiт про рух грошових коштiв Завантажити
23 КБ
Звіт про власний капітал Завантажити
22 КБ
Відомості про аудиторський висновок (звіт) Завантажити
15 КБ
Зателефонуйте, ми відповімо на всі виниклі питання і оформимо ваше замовлення →
+38 (0362) 67-17-37
Дізнатися вартість продукції і отримати докладні консультації можна відправивши нам повідомлення →