Торгово-промислова компанія
Україна Єдина
 
   

Замовити зворотній дзвінок

 

Регулярна інформація за 2014 рік

Назва Приватне Акцiонерне Товариство
«ЄВРОШПОН-СМИГА»
ЄДРПОУ 30981499
Рік 2014
Кількість розміщень регулярної інформації за звітний період 1
Дата першого розміщення 29.04.2015
Дата останнього розміщення 29.04.2015

Склад інформації

Титульний аркуш Завантажити
27 КБ
Зміст Завантажити
38 КБ
Основні відомості про емітента Завантажити
27 КБ
Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб Завантажити
23 КБ
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента Завантажити
33 КБ
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента Завантажити
25 КБ
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента Завантажити
24 КБ
Інформація про загальні збори акціонерів Завантажити
27 КБ
Інформація про випуски акцій емітента Завантажити
25 КБ
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) Завантажити
28 КБ
Інформація щодо вартості чистих активів емітента Завантажити
25 КБ
Інформація про зобов’язання емітента Завантажити
26 КБ
Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції Завантажити
24 КБ
Інформація про собівартість реалізованої продукції Завантажити
22 КБ

Інформація про стан корпоративного управління:

Інформація про стан корпоративного управління Завантажити
27 КБ
Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління Завантажити
27 КБ
Органи управління Завантажити
48 КБ

Річна фінансова звітність:

Відомості про аудиторський висновок (звіт) Завантажити
24 КБ
Баланс Завантажити
100 КБ
Звіт про фінансові результати Завантажити
94 КБ
Звiт про рух грошових коштiв Завантажити
86 КБ
Звіт про власний капітал Завантажити
58 КБ
Примітки до річної звітності Завантажити
310 КБ
Зателефонуйте, ми відповімо на всі виниклі питання і оформимо ваше замовлення →
+38 (0362) 67-17-37
Дізнатися вартість продукції і отримати докладні консультації можна відправивши нам повідомлення →